Swift Code
Bahamas

Bahamas

Bahrain

Bahrain

Bangladesh

Bangladesh

Barbados

Barbados

Belarus

Belarus

Belgium

Belgium

Belize

Belize

Benin

Benin

Bermuda

Bermuda

Bhutan

Bhutan

Bolivia

Bolivia

Bonaire

Bonaire

Bosnia and Herzegovina

Bosnia and Herzegovina

Botswana

Botswana

Brazil

Brazil

Brunei

Brunei

Bulgaria

Bulgaria

Burkina Faso

Burkina Faso

Burundi

Burundi